Można pobrać najnowszą aktualizację systemową do Nintendo Switch. Łatka o numerze 11.0.1 wprowadza następujące zmiany: Poprawki dotyczące problemów, które wystąpiły podczas aktualizacji […]