Nova-111

Data: 13 stycznia, 2022
Godzina: 12:00 am - 12:00 am
Premiera


Nawiguj po zagadkach i angażuj się w strategiczne bitwy z dziwacznymi stworzeniami w pokręconym środowisku, w którym zderzają się świat turowy ze światem czasu rzeczywistego. W miarę postępów we wszechświecie będziesz musiał chronić się, zbierając nowe zdolności i moduły ulepszania swojego statku, ale pamiętaj, że twoją największą bronią jest sama NAUKA!